Wie zijn wij?

Professionele reddingshondengroep
Mantrailing, gespecialiseerde speurhonden

SAR Mantrailing Midden-NL is een hechte groep van zeer gemotiveerde hondengeleiders. Wij worden met onze mantrailhonden ingezet bij de acute vermissing van personen. Onze mantrailgroep bestaat geheel uit vrijwilligers. Samen trainen wij intensief met onze speurhonden in realistische praktijksituaties, op alle aspecten die een rol kunnen spelen bij een inzet. Als team zijn wij goed op elkaar ingespeeld. Samenwerking en delen van kennis en ervaring is voor ons essentieel om kwaliteit te kunnen waarborgen.

Ervaren hondengeleiders en gecertificeerde mantrailhonden

SAR Mantrailing Midden-NL is een professioneel team met vele jaren ervaring in mantrailing, speuren en aanverwante zoekdisciplines. We blijven continu bijscholen. Naast de reguliere trainingsdagen
en -weekenden nemen onze teamleden veelvuldig deel aan (inter)nationale seminars.

Op dit moment hebben wij zeven inzetbare mantrailhonden voor de opsporing van vermiste personen. Deze honden hebben zich over langere tijd bewezen en zijn gecertificeerd door Hansjörg Kaminski.
De opleiding tot een stabiele, inzetbare mantrailhond is zeer intensief en vraagt bij geschiktheid in de regel zo’n 3 jaar. Meerdere van onze honden zijn nog in opleiding. Ook de gecertificeerde honden zijn continu in training en worden bij herhaling geaccrediteerd.

Samenwerking bij de zoekactie naar een vermist persoon

SAR Mantrailing Midden-NL kan als zelfstandig team met meerdere honden, ingezet worden bij het zoeken naar een vermist persoon.
Liefst zo snel mogelijk na vermissing, dan is de slagingskans het grootst!
Onze gespecialiseerde speurhonden zijn in staat de meest verse, individuele persoonsgeur van een vermiste te onderscheiden van vele andere, ook in de stad.
Wanneer de mantrailhonden als eerste worden opgeroepen kunnen wij met onze expertise ook belangrijk voorwerk doen of aanvullend zijn op reddingshondengroepen met zoekhonden. In deze samenwerking kunnen we belangrijke aanwijzingen geven en voor de collega’s het zoekgebied beperken.
Bij een inzet kunnen we zo nodig opschalen door onze samenwerking in binnen- en buitenland met verschillende mantrail- en reddingshondengroepen. Vanzelfsprekend is er tijdens zoekacties nauw overleg met politie en professionele hulpverleningsdiensten