Privacy & Cookie Statement

SAR Mantrailing Midden-NL is geen rechtspersoon. Wij zijn particulieren, die vanuit een gemeenschappelijk initiatief, als vrijwilligers onze mantrailhonden inzetten bij persoonsvermissingen.
Wij slaan op geen enkele manier uw gegevens op en plaatsen geen cookies van welke aard dan ook. De website is uitsluitend informatief van aard en bezoekersgedrag wordt niet gemonitord.

Voor de goede orde willen wij u wel op het volgende wijzen: Als u een link aanklikt om de website te bezoeken van een organisatie die door ons in de tekst genoemd wordt, dan verlaat u onze website en komt u rechtstreeks op de website van die betreffende organisatie. Hierdoor is het daaraan gekoppelde privacy- en cookiebeleid van toepassing. Dit kan afwijken van het hierboven vermelde wat alleen voor onze site geldt, en bevindt zich volledig buiten onze invloedsfeer.

Wij zijn geheel onafhankelijk van de organisatie die wij vermelden en onder uw aandacht brengen, en hebben ook geen enkel financieel belang. Een eventuele verwerking van uw gegevens bij hen geschiedt daarom in geen geval in opdracht van ons.